DŮLEŽITÉ INFORMACE K PLATBĚ

Cena jednotlivých kroužků zahrnuje mimo personální a provozní náklady také veškerý potřebný materiál a vybavení k činnosti dětí na kroužku /sportovní náčiní, výtvarný materiál...../ a také jsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu dětí ze školního zařízení do CVČ a zpět v doprovodu dospělé osoby.

Platbu provádějte výhradně převodem na účet! 

Číslo účtu pro platbu kroužkovného
906061002/5500
var.sym. pro druhé pololetí je 01032022 a do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno dítěte a placený kroužek /v případě platby za více kroužků uveďte prosím všechny hrazené kroužky/

Kroužky se platí vždy na celý rok a to ve dvou pololetních splátkách. Pololetí má délku 15 lekcí. Při platbě více kroužků je účtována plná cena nejdražšího kroužku a cena každého dalšího kroužku je snížena o 200,- Kč. Platbu je nutné provést do termínu druhé řádné lekce kroužku v daném pololetí.

Pokud kroužky navštěvují sourozenci, levnější ze dvou kroužků má také slevu 200,- Kč. Jednotlivé slevy nejde sčítat, tj. pokud mají sourozenci každý dva kroužky, dostane každý slevu za svůj druhý kroužek, ale sourozeneckou slevu už ne.

Při platbě kroužků na celý školní rok /30 lekcí/ poskytujeme slevu 200,- Kč na platbu za druhé pololetí, pokud je kroužků více, tak 200,- Kč na každou platbu kroužku za druhé pololetí :-)

Veškerá činnost dětí na kroužku je zaznamenávána do evidence jednotlivých lekcí, která je vedena jednotlivými lektory. 

Během přepravy dětí na kroužky a zpět na ně dohlíží dospělá osoba, která zabezpečuje převzetí a předání všech dětí, které se účastní kroužků v CVČ. Autobus pro přepravu dětí je řádně a viditelně označen logem Klubu Zaškolák a zastavuje vždy na stejném místě tak, aby děti bezpečně vystoupily i nastoupily.