NABÍDKA KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24

začínáME  3. A 4. ŘÍJNA 2023

Vážení rodiče, 

v novém školním roce jsme opět připravili na úterý a středu odpoledne pestrou nabídku kroužků s dopravou dětí ze družiny a zpět pro děti z prvního stupně ZŠ Líbeznice a ZŠ Hovorčovice. 

Každý kroužek bude mít 15 lekcí v každém pololetí. 

Cena za pololetí je 2 850,- Kč pro kreativní a kuchařské kroužky (včetně veškerého spotřebovaného materiálu) a 2 600,- Kč za pohybové kroužky.

 

Přidali jsme ještě další kroužky pro měšické prvňáky, kteří budou mít svoje třídy v CVČ Měšice. 

Kromě kroužků v úterý a ve středu, na které se mohou přihlásit také, nabízíme ještě logohrátky ve čtvrtek a v pátek a keramiku v pátek. 

Cena pro „naše“ prvňáky v CVČ je 2 400,- Kč za pololetí za kroužky kreativní a 2 200,- Kč za kroužky pohybové.

Děkujeme vám za projevený zájem a těšíme se na další společnou práci s vašimi dětmi.

 

Rozvrh kroužků s dopravou:

Úterý

13:30 – 14:45 pohybové a taneční hrátky pro děti 6-9 let s Denisou (15 míst)
13:30 – 14:45 veselé kuchtění pro děti 6-7 let s babičkou Janou (10 míst)
14:45 – 16:00 veselé kuchtění pro děti 8-9 let s babičkou Janou (10 míst)

 

Středa

13:00 - 14:00 dětská jóga 1 pro děti 6-10 let s Dášou (15 míst)
14:00 - 15:00 dětská jóga 2 pro děti 6-10 let s Dášou (15 míst)
15:00 - 16:15 sportovní všestrannost pro děti 6-10 let s Bohunkou (20 míst)
13:30 – 14:45 šikovné prstíky pro děti 6-8 let s Janou  (10 míst)
14:45 – 16:00 keramika pro děti 7-9 let s Janou (10 míst)
16:00 – 17:15 kreativní tvoření pro děti 12+ s Janou (10 míst)
 

Kroužky bez dopravy pro naše prvňáky (je možné přihlásit i prvňáky, kteří nemají třídu v CVČ, ale ve čtvrtek a v pátek je nutné dopravit děti na kroužek vlastní dopravou:

Čtvrtek

15:00 – 16:00 logohrátky pro prvňáky s Bohunkou (7 míst)

 

Pátek:

14:00 – 15:00 logohrátky pro prvňáky s Bohunkou (7 míst)
13:30 – 14:45 keramika pro prvňáky s Janou (8 míst)
14:45 – 16:00 keramika pro prvňáky s Janou (8 míst)
 

 

REZERVACE MÍSTA V KROUŽKU ŠK. ROK 2023/24

Prosím o rezervaci místa v následujících kroužcích:

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Kontakt

Klub Zaškolák CVČ Měšice
Nosticova 590
250 64 Měšice
Iveta Kameníková
koordinátorka Klubu Zaškolák
777 267 817
klub-zaskolak@cvcmesice.cz